PTN GCL (Hanoi) đến tham quan, hợp tác với TISI (Thai Industrial Standards Institute) về dự án phát triển thử nghiệm pin xe điện.


Chiều ngày 24/11/2022 PTN GCL (Hanoi) đến thăm trưc tiếp TISI Thái Lan về dự án thử nghiệm pin xe điện.


Mr. Yu (GCL) and Mr. Supasit (TISI)
Sự phát triển của ô tô điện đã tăng tốc rất nhiều trong những năm gần đây và đang phát triển ở Việt Nam, Thái lan. Qua đó, pin xe điện (EV) được coi là thành phần thiết yếu nhất của một chiếc xe điện. Hiệu suất và độ tin cậy của pin rất quan trọng để đảm bảo chất lượng của toàn bộ xe điện.
Thăm quan trung tâm nghiên cứu TISI
GCL và TISI thảo luận về dịch vụ kiểm tra và chứng nhận pin ô tô điện đảm bảo rằng pin, tế bào, bộ sạc và các bộ phận điện của bạn để sử dụng trong di động điện tử, tuân thủ các yêu cầu an toàn toàn cầu và hoạt động đáng tin cậy.
Ảnh kỷ niệm
Buổi tham quan diễn ra tốt đẹp, đi cùng đoàn Mr.Yu có Mr.Shim - PCN ASIA, Thomas – Emobility Vietnam, Jack -GCL (HCM)