GCL (Hà Nội) và GCL (HCM) tham dự Hội nghị công tác công nhận năm 2023 của Văn phòng Công nhận chất lượng


Ngày 27/10/2023, GCL (Hà Nội) và GCN (HCM) tham dự Hội nghị công tác công nhận năm 2023 của Văn phòng Công nhận chất lượng tại Hà Nội


Khung cảnh hội nghị BoA
BoA là đơn vị thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng (STAMEQ), thục hiện các hoạt động công nhận cho phòng thí nghiệm, phòng hiệu chuẩn, phòng xét nghiệm y tế, phòng thí nghiệm an toàn sinh học, tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định và các tổ chức đánh giá sự phù hợp khác.
Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Giang đang phát biểu tại hội nghị
Hơn nữa, Hội nghị có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang; Lãnh đạo một số Vụ, Viện và Trung tâm của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Lãnh đạo Viện An toàn Vệ sinh thực phẩm Bộ Y tế, các cơ quan truyền thông, phóng viên Bộ KHCN, lãnh đạo các đơn vị là khách hàng của BoA, đại diện lãnh đạo các tổ chức, đơn vị có liên quan.
Bà Trần Thị Thu Hà, Giám đốc BoA báo cáo về hoạt động của BoA tại hội nghị
Tính đến nay, BoA đã tiến hành đánh giá và công nhận năng lực cho 1868 tổ chức đánh giá sự phù hợp và trải dài trên khắp 63 tỉnh thành trên cả nước, trong đó Hà Nội và Hồ Chí Minh là 2 tỉnh thành phố có nhiều tổ chức được công nhận nhất cả nước.