Hội thảo kỹ thuật VITASK (PCB/SMT) tại Hà Nội


Ngày 20/04/2023 Mr.Yu được VITASK mời tham gia với tư cách là chuyên gia diễn giảng của hội thảo tại Hà Nội


Chuyên gia diễn giảng Mr.Yu đến từ phòng thử nghiệm GCLHN
Trung tâm tư vấn & giải pháp công nghệ Việt Hàn (VITASK) là dự án hợp tác công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp được xúc tiến bởi chính phủ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, nhằm chuyển giao bí quyết công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp dựa trên kinh nghiệm phát triển của Hàn Quốc, tăng cường năng lực đổi mới của doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy hợp tác công nghệ giữa các doanh nghiệp hai nước.
Mr.Yu trình bày tầm quan trọng về kỹ thuật trong mạch PCB
Trong hội thảo lần này có sự tham gia của các chuyên gia hàng đầu đến từ Korea và hướng dẫn đến các học viên về: Giới thiệu công đoạn sản xuất điện tử (SMT Assembly Line), Giới thiệu về lỗi PCB & SMT, Độ tin cậy - xử lý nhiệt của linh kiện điện tử, Khái quát hệ thống chứng nhận quốc tế & EMC, Quản lý vận hành và bảo trì,…
Hội trường hội thảo kỹ thuật VITASK
Tham gia hội thảo lần đi cùng với Mr.Yu còn có kỹ sư thử nghiệm An toàn Brian đến từ phòng thử nghiệm GCLHN

 Video: