Chứng nhận INMETRO của Brazil


PCN do Brasil là chi nhánh của công ty chúng tôi tại thị trường Mỹ la tinh, được cơ quan Cgcre-Inmetro/IAF công nhận là Tổ chức Chứng nhận theo phạm vi sản phẩm của số công nhận nº OCP 0104:


Cgcre/Inmetro Certificate of Accreditation
Thiết bị gia dụng - An toàn, Năng lượng và EMC
Inmetro Ordinance 371/2009
IEC 60335-1 Series
Thiết bị chiếu sáng – An toàn, EMC và Hiệu quả năng lượng
Inmetro Ordinance RTQ 144/2012
IEC 62031/2013
IEC 62560/2013
IEC 62612/2013
CISPR 15
Các thiết bị y tế
IEC 60601 Series + Syringes / Needles / Infusion Sets
Thiết bị viễn thông
Categories I, II and III


INMETRO là tên viết tắt của Viện Đo lường và Chất lượng Công nghiệp Quốc gia Brazil, chịu trách nhiệm chứng nhận cho các tổ chức chứng nhận sản phẩm (CB) khác nhau. Ngoài ra, INMETRO xác định các sản phẩm khác nhau và các yêu cầu tương ứng theo chương trình chứng nhận này.

Chứng nhận INMETRO
Chứng nhận INMETRO bao gồm chứng nhận An toàn, EMC và Hiệu suất năng lượng. Hệ thống chứng nhận của Brazil được chia thành chứng nhận bắt buộc và chứng nhận tự nguyện.

Chứng nhận bắt buộc của INMETRO thường được áp dụng cho các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đe dọa sức khỏe, an ninh hoặc môi trường của con người.

Dưới đây là quy trình chứng nhận INMETRO - CoC
Áp dụng cho tất cả thiết bị gia dụng và thiết bị chiếu sáng
Hiệu lực của Giấy chứng nhận là 3 năm và yêu cầu đánh giá nhà máy.
Quy trình chứng nhận INMETRO
Dưới đây là hình ảnh giấy chứng nhận INMETRO được cấp bới PCN do Brasil:
Giấy chứng nhận INMETRO
Đối với Tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt và TV thuộc hệ thống chứng nhận: ĐĂNG KÝ INMETRO.

Tem dấu chứng nhận INMETRO
Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật khác phải được dán nhãn INMETRO bắt buộc và logo của tổ chức chứng nhận được bên thứ ba công nhận, cùng với Mã đại lý (OCP) trên bảng tên hoặc bao bì sản phẩm thì mới được phép bán trên thị trường Brazil.
Tem dấu chứng nhận INMETRO
ĐĂNG KÝ INMETRO - INMETRO REGISTRATION
Áp dụng với Tủ lạnh, máy điều hòa, máy giặt và TV.
Sẽ tùy thuộc vào loại sản phẩm yêu cầu về loại thử nghiệm An toàn, EMC hoặc Hiệu suất năng lượng sẽ khác nhau.
Chương trình dán nhãn năng lượng PBE - Programa Brasileiro de Etiquetagem như dưới đây:
Quy trình đăng ký INMETRO
Dưới đây là tem nhãn năng lượng INMETRO REGISTRATION
Số đăng ký do Inmetro cấp phải được dán trên tem nhãn năng lượng.
Nhãn năng lượng phải có các dữ liệu Kỹ thuật đo được trong các cuộc thử nghiệm năng lượng.
Tem nhãn năng lượng ĐĂNG KÝ INMETRO
Thông tin liên hệ để được tư vấn:
CÔNG TY TNHH GCL (HCM)
Hotline: 0393423091 | Hà Nội: 02473099929
Email: hcm@gclab.org | louise.vietnam@pcn-global.com
Văn phòng: Số 27, Đường 12, KDC Khang ĐIền, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng thử nghiệm: Số 115, Ngõ An Phú 04, Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương.