Quy trình WPC ETA


Quy trình sau


Quy trình chứng nhận
- Đánh giá và báo cáo RF ( Tổ chức báo cáo đánh giá phòng Lab )
- Nộp đơn trực tuyến ( Chỉ cần scan tài liệu )
- Chứng nhận WPC ETA ( Chứng nhận WPC trong 1 tuần )