Những điều cơ bản về WPC ETA


Những điều cơ bản về WPC ETA


- Bắt buộc cho tất cả các sản phẩm không dây có chức năng không dây BT/WiFi/Zigbee/NFC/vv.
- Có thể áp dụng ETA chỉ cho những băng tần miễn phí (không được cấp phép)
Không cần đánh giá nhà máy
- Bắt buộc có người đại diện địa phương
- Không bắt buộc đánh giá cục bộ, chấp nhận báo cáo quốc tế
- Không cần giám sát, đây chỉ là yêu cầu thông quan.
Các nhà máy khác nhau không cần chứng nhận riêng
1 chứng nhận cho 1 model
1 model 1 chứng nhận, nhưng có thể tăng tần suất
- Không cần bất cứ nhãn nào
- Chứng nhận WPC có hiệu lực trong 7 năm.