Đào tạo lĩnh vực an toàn tại PTN GCL Thái Lan


Đào tạo lĩnh vực an toàn tại PTN GCL Thái Lan


Kiểm tra thiết bị cắm trực tiếp
Từ ngày 29 tháng 3 năm 2022 đến ngày 2 tháng 4 năm 2022 Đội an toàn GCL Hà Nội, chúng tôi rất tự hào và vui mừng khi được GCL Thái Lan tổ chức huấn luyện cho lĩnh vực an toàn. GCL Thái Lan là phòng thử nghiệm đã được Văn phòng công nhận chất lượng BoA Thái Lan chứng nhận về lĩnh vực an toàn điện.
Cở sở vật chất GCL Thailand
Các cơ sở thí nghiệm của GCL Thái Lan được trang bị thiết bị hiện đại để có thể thử nghiệm các tiêu chuẩn an toàn điện.
Ảnh chụp chung giữa GCL Thailand và GCl Hanoi
Hoàn thành khóa đào tạo và cấp chứng chỉ chụp ảnh kỷ niệm.