Thử nghiệm độ tin cậy


Thử nghiệm độ tin cậy


Máy thử nghiệm rung
 Sản phẩm áp dụng :
- Thiết bị điện, điện tử
- Thiết bị gia dụng
- Đèn LED
Phòng thử nghiệm độ tin cậy
 Thử nghiệm độ tin cậy :
- Là thử nghiệm kiểm tra cơ học (Rung, tác động, thả rơi,…) và kiểm tra điều kiện môi trường (nhiệt đô, độ ẩm,…) để đánh giá tuổi thọ hoặc tỷ lệ lỗi của sản phẩm. Tất cả các thử nghiệm được tiến hành để cải thiện, đánh giá và đảm bảo độ tin cậy trong quá trình phát triển và sản xuất.

- Nhiều sản phẩm kỹ thuật thường được sử dụng dưới sự tác động của khí hậu. Những điều kiện môi trường khắc nghiệt này có thể có ảnh hưởng cực lớn đến tất cả các tính năng sản phẩm kỹ thuật này.Thử nghiệm độ tin cậy có thể giúp các nhà sản xuất xác minh chất lượng và độ an toàn của sản phẩm, nhưng cũng có thể đánh giá để chứng minh rằng nó được sản xuất để hoạt động hoàn hảo trong mọi môi trường.