Thử nghiệm tần số vô tuyến


Thử nghiệm tần số vô tuyến


Sản phẩm thử nghiệm
 Sản phẩm thử nghiệm là: Điện thoại thông minh, máy tính bảng, thiết bị liên quan đến Bluetooth, thiết bị Wi Fi, v.v.
Phòng thử nghiệm RF
 Thử nghiệm tần số vô tuyến (RF):
- RF (Radio Frequency) là quá trình truyền và nhận thông tin bằng sóng vô tuyến. Tần số sử dụng dao động từ vài trăm KHz đến vài chục GHz, và được phân bổ tùy theo loại và mục đích giao tiếp.

- Để bảo vệ mạng công cộng, loại bỏ sự can thiệp vào các sản phẩm khác và giảm rủi ro cho cơ thể con người, việc kiểm tra và chứng nhận RF sẽ được tiến hành theo các tiêu chuẩn kỹ thuật và luật pháp quốc gia. RF là bất kỳ tần số nào trong phổ điện từ liên quan đến quá trình truyền sóng vô tuyến. Kiểm tra RF cho các thiết bị không dây là để đảm bảo hiệu suất và độ tin cậy của các thiết bị không dây về an toàn tính mạng bằng cách sử dụng hiệu quả phổ điện từ và chất lượng của thiết bị vô tuyến. Thử nghiệm RF phải duy trì các tiêu chuẩn phổ điện từ vô tuyến ở mỗi quốc gia.