Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD


Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD


Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD
Lutron MHB-382SD
1. Lutron MHB-382SD có khả năng đo lường áp suất đa năng với các đơn vị áp suất: hPa, mmHg, inHg Lutron MHB-382SD có thể thực hiện đo lường ba đơn vị áp suất khí quyển khác nhau. Đó là hectopascal, milimét thuỷ ngân, inch thủy ngân với các dải đo tương ứng: 10 đến 1100 ~ độ chính xác ± 2 hPa; 7.5 đến 825 ~ độ chính xác ± 1.5 mmHg; 0.29 đến 32.48 ~ độ chính xác ± 0.1 inHg.
2. Lutron MHB-382SD còn thực hiện kiểm tra nhiệt độ trong phạm vi từ 0°C đến 50°C (32°F đến 122°F). Và giám sát độ ẩm với dải đo từ 10% đến 95% RH.
3. Máy đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm LUTRON MHB-382SD
- Thực hiện đo áp suất, nhiệt độ, độ ẩm
- Tùy chọn 3 đơn vị áp suất: hPa, mmHg, inHg
- Cho phép thiết lập thời gian lấy mẫu hoặc tự động
- Truy xuất dữ liệu thông qua thẻ SD
- Hỗ trợ cổng kết nối RS232-C

Để hiểu rõ hơn về máy đo LUTRON MHB - 382SD các bạn có thể tham khảo video phía dưới:

 Video: