PTN GCL tham gia chương trình so sánh liên phòng với PTN Vinacomin


PTN GCL tham gia chương trình so sánh liên phòng với PTN Vinacomin


PTN GCL trực tiếp giao mẫu thử nghiệm tại PTN Vinacomin
Với mục đính nâng cao năng lực thử nghiệm, đánh giá độ chính xác và độ tin cậy của kết quả thử nghiệm. Ngày 25/10/2021 PTN GCL Hà Nội tham gia chương trình so sánh liên phòng PTN Vinacomin lĩnh vực EMC điện - điện tử.
Vinacomin là PTN chuẩn, trực thuộc viện cơ khí năng lượng và mỏ, đã được văn phòng công nhận chất lượng BoA công nhận số VILAS 182.Sự hợp tác lần này không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn, còn là cơ hội trao đổi kiến thưc, công nghệ giữa 2 phòng thử nghiệm.
Quá trình thực hiện được triển khai minh bạch, khách quan giữa 2 bên, từ bước lên kế hoạch, gửi mẫu, thử nghiệm và đánh giá kết quả đo.Mẫu thử nghiệm được đóng gói, bảo quản cẩn thận trong quá trình vận chuyển.