An Toàn Điện


Các loại nguy hiểm về điện


Ảnh minh họa
Điện giật:
- Tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với các phần tử dẫn điện dẫn đến tử vong, ngất xỉu, chấn thương do bỏng, rách da, ngã sốc...
Ảnh minh họa
Đốt cháy điện do hồ quang:
- Khi người đến gần vật mang điện áp cao dẫn đến bỏng điện, ngất xỉu, tử vong...
Ảnh minh họa
Hỏa hoạn, nổ:
- Do điều kiện vận hành, dòng điện đi qua dây dẫn vượt quá giới hạn cho phép gây nên nóng, do hồ quang điện sinh ra khi tiếp xúc điện.
- Do hợp chất ở gần các thiết bị điện có dòng điện quá lớn, nhiệt độ thiết bị điện vượt quá giới hạn cho phép
Gây thiệt hạn cả về con người lẫn cơ sở vật chất.