Lò sấy nhiệt FZ-8812C


Lò sấy nhiệt FZ-8812C


Lò sấy nhiệt FZ-8812C
o Chức năng: kiểm tra khả năng hoạt động bình thường của thiết bị trong điều kiện môi trường nóng khô với nhiệt độ được cài đặt dựa theo các tiêu chuẩn việt nam.
o Ưu điểm:
 Thiết bị có độ chính xác cao.
 Dê dàng sử dụng, cài đặt nhiệt độ
o Đặc điểm kỹ thuật:
 Nhà sản xuất: HANYANG
 Model: FZ-8812C
 Đầu vào: 220V 50/60 Hz
 Nơi sản xuất: Trung quốc
o Ứng dụng : Buồng xấy thường được sử dụng cho các thử nghiệm an toàn trong các phòng thử nghiệm

 Video: