Quy trình thực hiện BIS CRS


Quy trình thực hiện


Quy trình thực hiện
Thực hiện các bước như đã nêu trên.
- Đánh giá mẫu tại phòng Lab BIS của Ấn Độ
- Tạo TK đăng nhập BIS ( Giấy phép ISO và giấy phép kinh doanh )
- Đơn BIS ( Tài liệu của báo cáo và đơn )
- Chứng nhận BIS ( Gắn nhãn sau khi BIS chứng nhận )